01 juin 2015 ~ 0 Commentaire

NHỮNG CHIẾC DỒNG HỒ THỜI TRANG NỮ DẶC BIỆT BẠN NỮ KHONG THỂ BỎ LỠ

Cac kiểu dồng hồ deo tay dược thiết http://giaycaogotcaocap42.yolasite.com/contact kế biểu hiện một dồng hồ 2015 thời trang cach sang tạo vẻ dẹp từng mua của Việt Nam, ghi dấu ro rệt dẹp dặc biệt tới kỳ lạ của những loai hoa, gop phần to diểm cho vẻ dẹp của từng mua. Dể co thể cho ra dời những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập, dội ngu thiết kế của dồng hồ 2015 thời trang Titan da dến va ở lại Việt Nam trong nhiều thang liền, tim hiểu về dất nước, về van hoa va con người Việt Nam. Sự sang tạo trong phong cach thời trang của phụ nữ Việt Nam dong vai tro trọng tam trong việc xay dựng y tưởng của bộ sưu tập. Việc kế thừa vẻ truyền thống dược thể hiện ro trong từng kiểu thiết kế. Cac dồng hồ thời trang trong bộ sưu tập dều danh rieng cho nang Việt.

NHỮNG CHIẾC DỒNG HỒ THỜI TRANG NỮ  DẶC BIỆT BẠN NỮ KHONG THỂ BỎ LỠ
 dong-ho(4)__22071_zoom

Dồng hồ deo tay – Bup Sen:

Thiết kế nay lấy y tưởng từ bup sen trong hồ, mặt dồng hồ thời trang dược khảm xa cừ với hoa van ở hai ben. Viền dồng hồ thời trang dược gắn 50 vien pha le Swarovski. Với day deo kim loại bong. Bộ Sưu tập gồm 3 phien bản: thep khong gỉ, mạ vang va mạ vang hồng.

2540ym01_20100149

Dồng hồ thời trang – Hoa Sen:

Trong thiết kế nay, hinh ảnh nền na của sen nở kết nối hai ben mặt dồng hồ dược khảm xa cừ. Canh sen dược dieu tac từ ngọc trai trang men. Với day deo thiết kế mẫu lắc gồm hai phien bản: thep khong gỉ va mạ vang.

Dồng hồ – Hoa Dao:

Tới mua dua nở, canh dao dược diểm to thướt tha với những bong hoa nhỏ be. Hinh ảnh do dược ghi lại dưới mặt dồng hồ deo tay chế tac từ xa cừ. Bộ sưu tập nay gồm 3 phien bản: thep khong gỉ, mạ vang va mạ vang hồng.

785163650_1068700185.310x310

Dồng hồ – Hoa Cuc:

Cung như cac bong hoa khac, thiết kế nay lam bật len net dẹp của cuc. Hoa van từ sự sắp xếp những canh hoa da tang them net dẹp của mặt dồng hồ với vật liệu xa cừ. Với 50 vien pha le Swarovski dược dinh quanh viền mặt dồng hồ, Bộ sưu tập nay gồm ba phien bản: thep khong gỉ, mạ vang va mạ vang hồng.

Lưu giữ nhiều gia trị van hoa, cung với sự tinh xảo trong việc chế tac, bộ sưu tập dồng hồ Hoa của Việt Nam mang thiết kế truyền thống nhưng vẫn nổi bật vẻ hiện dại trong từng kiểu thiết kế. Mỗi chiếc dồng hồ dều dược chế tac một cach cong phu, chỉnh chu nhằm lột tả hết mọi vẻ dẹp của những loại hoa – hoa sen thanh khiết lướt nhẹ tren day deo, phong lan tinh tế bao phủ mặt số, canh hoa cuc truyền cảm hứng cho mẫu day deo va hoa dao cực dẹp diểm to cho mặt số.

Thật tuyệt dung khong nao? Hay nhanh nhanh chọn lựa cho minh 1 mẫu cac bạn nhe.

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Ennya |
Elagueur de la presqu'... |
Helenphoenixtraderinfrance |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Adjoiningwinter51
| Ovenerrol39
| Shrillblackmail79